Leuvenaar betaalt meer belastingen dan in andere steden

Op 22 mei 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Goed bestuur

Leuvenaar betaalt meer belastingen dan in andere steden,  terwijl de stad voor 100 miljoen facturen doorschuift naar volgende bewindsploeg

N-VA Leuven analyseerde de begroting van de stad Leuven:

  • De Leuvenaars betalen nu gemiddeld, in belastingen en retributies, 268 euro per jaar meer aan de stad dan inwoners van andere centrumsteden.
  • De sp.a-CD&V meerderheid stelt massaal investeringen uit en houdt zo de rekening in het groen. Ondertussen plant ze voor bijna 100 miljoen bouwprojecten, zoals de Bruulparking, waar ze deze legislatuur zo goed als geen geld voor opzij zet. 
  • Schepen Robbeets krijgt géén 12 miljoen extra zoals het persbericht van de stad leek te suggereren. Sommige straten die volgens het persbericht worden heraangelegd krijgen daarvoor in de begroting nul euro budget. N-VA wil meer ambitie voor stoepen, fietspaden  en straten.
  • De evaluatie van het circulatieplan en het klimaatplan, komen er nadat alle centen zullen zijn vastgelegd. Dat is niet logisch.

Leuvenaar betaalt nu gemiddeld 129 euro meer belasting dan in een andere centrumstad

N-VA Leuven onderzocht de Leuvense begroting met een kritische blik en doorprikt meteen de goednieuwsshow van de SP.A-CD&V meerderheid. Het budgettair resultaat was in 2016 15 miljoen euro slechter dan in 2015. Er werd liefst 17 miljoen euro extra uitgegeven aan exploitatie. Fractieleider Zeger Debyser: “Onze eerdere kritiek dat de uitgaven de pan uitswingen was dus meer dan terecht.” De rekening blijft in het groen omdat voor 41 miljoen euro aan beloofde investeringsuitgaven werden uitgesteld.  In 2016 betaalde een Leuvenaar 417 euro personenbelasting per jaar terwijl het gemiddelde van de centrumsteden 288 euro bedraagt (cijfers: studiedienst Vlaamse regering). Bovendien zijn de retributies in Leuven ongemeen hoog: 288 euro per inwoner in vergelijking met gemiddeld 149 euro per inwoner in de centrumsteden (cijfers uit 2014, Belfius). Die cijfers zetten de aangekondigde verlaging van de personenbelasting in perspectief.

Huidige coalitie schuift factuur voor Bruulparking naar volgende bestuursploeg
Gemeenteraadslid Gunther Rens: “De factuur voor de Bruulparking, momenteel geschat op  ongeveer 27 miljoen euro, komt pas in 2020, dus wanneer er een nieuwe bestuursploeg aan de macht zal zijn. Het probleem is dat de huidige coalitie geen geld opzij zet om deze rekening te betalen.”  Het zal dus aan de nieuwe bestuursploeg zijn om dat geld bijeen te zoeken. Dit neemt natuurlijk een grote hap uit de beleidsruimte en investeringscapaciteit van die nieuwe ploeg. En het geld dat de huidige coalitie niet opzij zet, geeft ze nog snel uit. Als N-VA fractie zullen wij op de gemeenteraad vragen dat de huidige meerderheid voldoende geld opzij zet om deze bouw te betalen. Anders leggen ze een hypotheek op de keuzes van de nieuwe ploeg.

Maar de Bruulparking is nog maar het topje van de ijsberg. De huidige coalitie schuift nog voor veel meer euro’s aan investeringen in gebouwen op de lange baan. Vanaf 2014 tot het einde van deze legislatuur in 2018 plant het huidig bestuur 1.815.000 euro uitgegeven te hebben aan nieuwbouw. Maar voor de jaren 2019-2021 staat er voor een totaal van 94.460.000 euro aan bouwprojecten op de wenslijst. Een veelvoud dus van wat ze zelf in gebouwen hebben geïnvesteerd.  Naast de al vernoemde Bruulparking bevat dit bedrag ook de podiumkunstenzaal en een nieuwe school voor kunstonderwijs.

Robbeets krijgt géén 12 miljoen extra voor openbare werken.

“Het persbericht van schepen Robbeets over de begroting leek te suggereren dat Leuven bij de volgende budgetwijziging 12 miljoen euro extra voor openbare werken voorziet. De media pikten dat ook zo op. Maar een nauwkeurige berekening van N-VA Leuven leert dat de stad voor de opgesomde werken slechts 5,4 miljoen extra zal besteden.  Bovendien vertelt de huidige meerderheid in dat persbericht dat ze bijvoorbeeld de Van Waeyenberghlaan zullen aanpakken. In de begroting zelf is er nul euro budget voor voorzien. Tenzij er kabouters die werken komen uitvoeren, is dat gewoon ‘fake news’,” zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys. “Dat is jammer want nu lijkt het alsof de begroting openbare werken uiteen valt in twee delen: opnieuw beloven wat de stad vorig jaar al had beloofd en nieuwe werken beloven maar zonder er geld voor te voorzien”.

Bovendien wordt er de volgende jaren ferm bespaard op belangrijke onderhoudsprogramma's: zo dalen de middelen voor het onderhoud van trottoirs met 1 miljoen euro en de middelen voor het onderhoud van asfaltslijtlagen met 400.000€. Lorin Parys: “Net het soort investeringen waarvan we op straat horen dat ze broodnodig zijn maar waar je de media niet mee haalt. Wij stellen voor om, net zoals bijvoorbeeld in Barcelona, elke stoep zo aan te leggen dat kinderwagens en rolstoelen makkelijk van op straat naar de stoep kunnen en daar de nodige centen voor opzij te zetten”.

De begroting is ontkoppeld van het beleid.

Twee grote evaluaties zijn gepland voor 2017. Het klimaatplan van de stad en het circulatieplan. Verantwoord bestuur veronderstelt dat je de evaluaties uitvoert voor je de budgetwijzigingen doorvoert. In Leuven doet men het omgekeerd. De evaluatie van het klimaatplan, toch de prioritaire doelstelling voor Leuven, en van het circulatieplan gebeuren na de stemming van de meerjarenbegroting.  Zeger Debyser: “Het bestuur geeft daarmee aan die evaluaties niet echt ernstig te nemen”.

Bovendien is het onduidelijk waaraan de stad de 6.7 miljoen euro extra middelen uit het stedenfonds gaat besteden. In ieder geval neemt de stad er geen initiatief mee om wonen in Leuven betaalbaarder te maken. Lorin Parys: “Wij hebben een duidelijk plan. N-VA Leuven wil die middelen inzetten in het woonbeleid en besteden aan flankerende maatregelen om de negatieve gevolgen van het circulatieplan te keren”.

Contacteer

Lorin Parys 0476 45 34 01

Zeger Debyser  0491 22 71 52

Gunther Rens  0486 02 28 63

Vergelijkende Tabel

V15 = Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Leuven, Oostende

C13 = 13 centrumsteden

C11 = 13 centrumsteden zonder Antwerpen en Gent

 

Vlaanderen = Studiedienst Vlaamse regering

Beflius = Individueel financieel profiel Leuven, 4 maart 2016

Profielschets = gemeentelijke profielschets Leuven, 19 december 2016

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is